چرخ شکسته بانکداری

سرمقاله ام برای روزنامه فرهیختگان، روز شنبه هفتم آذرماه 1394.

حجم مطالبات معوقه نظام بانکی از افراد حقیقی، بخش خصوصی و بخش دولتی به مجموع 210 هزار میلیارد تومان رسیده است. از این رقم 110 هزار میلیارد تومان سهم دولت است که باید به نظام بانکی پرداخت کند و 100 هزار میلیارد تومان سهم اشخاص حقیقی و بخش خصوصیست.  مطالبات معوقه در هر نظام بانکی تبعات منفی زیادی به دنبال دارد ولی چنین حجمی از مطالبات معوقه می تواند در ابعاد مختلف بحرانزا باشد. یکی از زمینه های بحران اخلال در گردش پول و اعتبارات در جامعه می باشد. در حال حاضر کارآیی نظام بانکی در ایجاد چرخه پول و اعتبار در اقتصاد کشورمان کمتر از گذشته است.

در هر کلاس مبانی اقتصاد کلان این نکته تدریس می شود که کارکرد نظام بانکی در یک جامعه گرداندن پول است. در این چرخه زمانی که به سپرده ای اضافه می شود یا بانک مرکزی حجم جدیدی از نقدینگی را وارد نظام بانکی می کند چرخه پول است که باعث می شود اثر این افزایش چند برابر گردد. این گردش به این شکل صورت می گیرد که بانک بعد از آنکه بخشی از افزوده سپرده ها را در جمله ذخایرش منظور می کند مابقی را به شکل وام به متقاضی می دهد. وام گیرنده این وام را به سپرده دیگری در بانک می افزاید و در نتیجه بانک می تواند وام دیگری، به متقاضی دیگری پرداخت کند. به این ترتیب به لیست دارایی های بانکها وامهای اعطا شده و به لیست تعهداتشان سپرده های دریافت شده اضافه می شود.  در این شرایط خروج پول از نظام بانکی و عدم بازگشت آن به سیستم در این گردش اخلال ایجاد می کند و عرضه اعتبارات بانکی را با مشکل جدی روبرو کند.

زمانیکه وام گیرندگان، چه خصوصی و چه دولتی، وامی دریافت می کند حفظ این وام در چرخه بانکی کشور باعث می شود تا نظام بانکی کشور بتواند وامهای بیشتری را پرداخت کند. در واقع این داد و ستد مالی یا پرداخت و دریافت است که گردش پول و اعتبار در اقتصاد را ممکن می کند. وقتی که بانکها فقط پرداخت کننده باشند نه دریافت کننده نمی توان ادعا کرد که یک چرخه پول و اعتبارات در جامعه وجود دارد. در الگوی فعلی بانکها دستگاههای پرداخت کننده پول و اعتبار می باشند و نه نقطه تبادل پول و اعتبار. حجم بالای مطالبات معوقه بانکهای کشور یعنی شکسته بودن فرآیند گردش پول و اعتبار. بانکهای کشور یا نیازمند سرمایه جدید برای تحرک بیشتر هستند یا باید بخشی از مطالبات معوقه خود را دریافت کنند.

روال پذیرفته شده در نظام بانکی برای اعطای اعتبار به متقاضیان دریافت ضمانت ملکیست. در شرایطی که مطالبات معوقه از بخش خصوصی به 100 هزار میلیارد تومان رسیده است این بدهکاران هستند که احساس می کنند در حاشیه امنیت قرار دارند. چنانچه بانکها بعد از طی کردن فرآیند قضایی لازم بتوانند این املاک را مصادره کننده در شرایط فعلی بازار فروش این املاک ناممکن و تنها به بهایی بسیار پایین تر از گذشته ممکن است. به این ترتیب بانکها تنها کسری از مطالبات خود را دریافت خواهند کرد. ضمن آنکه افزایش عرضه ملک در بازار مسکن می تواند بحران بانکی را به بازار مسکن گسترش دهد و رکود حاکم بر این بازار را پیچیده تر کند. پارادوکس بانکها این روزها دو لایه است: اول چطور مطالبات خود را دریافت کنند و دوم چطور ترازنامه داراییهای خود را تنظیم کنند که منعکس کننده ارزش واقعی داراییهای باشد که در اصل وامهای پرداختی به وام گیرندگان هستند.

بسیاری بر این باورند که با فروش اوراق قرضه می توان سرمایه جدیدی را به بانکهای کشور تزریق کرد که هم به بحران ترازنامه ها پایان خواهد داد و از بار مطالبات معوقه خواهد کاست. این بزرگواران فراموش می کنند که در صورت عدم پرداخت مطالبات بانکی شکاف بر سر جای خود باقیست و تنها بر روی آن چسب زخمی زده شده است. کارکردهای نظام بانکی کشور در اعطای وام امروز باید اصلاح شوند تا برای بازارهای مالی خرید اوراق قرضه معنا پیدا کند. بدون اصلاح این کارکردها نه زمینه ایجاد بحران از بین می رود و نه خود بحران. از سوی دیگر هیچکس در بازار مالی دوست ندارد به بانکی وام بدهد که بدهکارانش می دانند هیچوقت لازم نیست پول را پس بدهند. بدون اصلاح آنی و سریع نظام بانکی راه حلهایی مانند فروش اوراق قرضه نه کارآیی خواهند داشت و نه نجات بخش خواهند بود.  نظام بانکی ما دچار بحران است و چرخه پول در اقتصاد کشور شکسته است، پذیرفتن این واقعیت اولین و مهمترین گام در یافتن راه حل است.

بسترسازی یا موسسه سازی

در شماره 156 تجارت فردا منتشر شده است و در پاسخ به پیشنهاد جناب دکتر آخوندی وزیر محترم راه و شهرسازی.

لحظه رویارویی با چالشهای اقتصادی کشور فرارسیده است. در حالیکه هفته ها تحلیلها بر شرایط پساتحریم و پساتوافق استوار بود حالا بسیاری از ناظران و دولتمردان با واقعیتهای اقتصادی کشور روبرو شده اند. در میان این افراد کسانی هستند مانند دکتر عباس آخوندی، وزیر محترم راه و شهرسازی، که در قوه مجریه هستند و در موقعیت تصمیم گیری درباره این چالشها. با اینحال بنظر می رسد که کمتر کسی از میان دولتمردان متوجه این نکته هست که دیگر نمی تواند با باورها و پیشفرضهای قبلی به اداره اقتصاد کشور ادامه داد. پارادایم اقتصادی کشور باید تغییر کند و به طرحی نو نیاز هست.

خواندن یادداشت ایشان در شماره 155 یادآور این نکته است که گرچه چالشها و ضعفها به درستی شناسایی شده اند ناخدایان کشتی هنوز برای گذر از این دریا به قطب نماهای فرسوده قدیمی متکی هستند. بعنوان مثال شکی نیست که مطالبات معوقه بانکها به یک معضل اساسی تبدیل شده است. در حال حاضر بنا به گفته مسوولان مطالبات معوق بانکهای کشور از بخش خصوصی و اشخاص حقیقی به یکصد هزار میلیارد تومان و از بخش دولتی به یکصد و ده هزار میلیارد تومان می رسد. در برابر چنین حجمی از مطالبات معوقه نمی توان برای لحظه ای هم خوش بین بود که چرخه تولید پول در نظام بانکی کشور سالم باقیمانده است و به کارکرد مشغول است. در این شرایط نظام بانکی ما دیگر یک صنعت بانکداری نیست بلکه شبکه توزیع اعتبارات دولتیست. در این شرایط تراز بانکی نمی تواند قابل اعتماد باشد و شامل داراییهای سمی فراوانیست که قیمت گذاری آنها ممکن نیست.

مشابه چنین امری در سایر کشورها هم مشاهده شده است. در بحران مالی اخیر بازار مالی آمریکا با میلیاردها دلار دارایی سمی مواجه شد که عبارت بودند از اوراق سرمایه گذاری در بازار مسکن Mortgage Backed Securities. این اوراق در واقع سرمایه گذاری بودند که متکی بود به وامهای مسکن پرداخت شده. ضمانت یا وثیقه این وامها خانه هایی بود که ارزششان در بازار مسکن شدیدا کاهش پیدا کرده بود و یا صاحبانشان دیگر توان پرداخت اقساطشان را نداشتند. سرمایه گذاران جدید و بانکهای مایل به تسویه حساب نمی دانستند که ارزش این اوراق چقدر است.  بعنوان مثال فردی با دریافت وامی پانصدهزاردلاری خانه ای خریداری کرده بود به ارزش روز 550 هزار دلار و قرار بود با بهره ای شش درصدی به مدت 30 سال وامش را بازپرداخت کند. حالا هم او بیکار بود و توان پرداخت نداشت و هم ارزش خانه اش 350 هزار دلار بود که البته کسی حاضر به پرداخت پول نقد برایش نبود.

وضعیت مشابهی در نظام بانکداری ما وجود دارد که متکی به وثیقه های ملکیست. اگر بانکهای کشور در شرایط رکود بازار مسکن اقدام به ضبط و فروش وثائق دریافتی کنند بازار مسکن در کشور دچار شکست و فروپاشی خواهد شد. داراییهای سمی این بانکها متکی به وثائقیست که ارزش اسمی دارند و ارزش واقعی آنها در این شرایط قابل تعیین نیست. حالا وزیر محترم صحبت از تاسیس یک موسسه دیگر مانند بانک تسویه دولتی برای حل این معضل می کنند.  تا داراییهای سمی بانکها را خریداری کند و برای وصول مطالبات غیرجاری اقدامات قانونی لازم را انجام دهد. پیشنهادی در خور و شایسته و در چهارچوب گفتمان رسمی کشور که تغییر محسوسی در افق اقتصادی کشور ایجاد نخواهد کرد.

نگاهی به سابقه تاسیس موسسات مالی و بانکی در ایران بیاندازیم. همه بر اساس تصمیم دولتها و برای حل معضلی تاسیس شده اند و پاسخگو به وزراء و دولت می باشند، ولی آیا تاسیس این موسسات بستر فعالیتهای اقتصادی در کشور را هموارتر کرده است یا برعکس این موسسات حضور دولت در فعالیتهای اقتصادی را افزایش داده اند و به دخالتهای آن ابعاد جدیدی اضافه کرده اند؟

مساله این نیست که باید یک بانک تسویه دولتی داشته باشیم، مساله اینجاست که وقتی  مجریان قانون نمی توانند جلوی فعالیت هفت هزار موسسه مالی غیرقانونی را بگیرند چطور انتظار دارند یک بانک تسویه دولتی  معجزه کند؟  ما در دهه گذشته شاهد تاسیس موسسات ریز و درشت مختلفی بودیم که شفافیت فعالیتهای اقتصادی در جامعه را کاهش داده اند، فرآیند اطلاع رسانی را مختل کرده اند و به رانت خواری دامن زده اند. نظام بانکی ایران دهه هاست که در حال انباشت کردن مطالبات معوقه ایست که هیچگاه توان دریافتشان را نداشته است. با اینحال هرگز در این سالها تغییری در فرآیند اعطای اعتبار و وام در کشور ایجاد نشده است. آیا تضمینی هست که بعد از تاسیس این بانک تسویه دولتی و اضافه کردن یک موسسه دیگر به لیست بلند موسسات مالی در کشور فرآیند اعطای اعتبارات در کشور تغییر کند تا شاهد نباشیم مطالبات معوقه بانکهای کشور بین دویست هزار  و سیصد هزار میلیارد تومان در حال نوسان باشد؟

بنظر می رسد بسیاری از دلسوزان در حال ارائه طرح و برنامه در چهارچوب تفکر دولت محوری هستند که به دولتهای قبلی اجازه داد کار را به اینجا برسانند. ما بجای آنکه به بسترسازی بپردازیم هنوز در تلاشیم تا چرخی جدید برای ارابه شکسته اقتصاد کشور طراحی کنیم. در حالیکه این مهم نیست راه چقدر سنگلاخ است، چرخ در هر صورت باید گرد باشد تا بگردد.

بنظر می رسد بهترین راه مقابله با داراییهای سمی نه تاسیس بانک تسویه دولتی بلکه گامهاییست که ضمن شفاف کردن بازار، نظام بانکداری را به یک صنعت بانکداری تبدیل کنند. در این راستا بنظر می رسد ابتدا لازم است سلامت بانکهای کشور با استفاده از شاخصهای معمول و متداول سنجیده شود. میزان مطالبات معوقه در داراییهای آنها مشخص شود. سپس بانکهایی که بار مطالبات معوقه شان تراز بانکیشان  را دچار مشکل بیشتری کرده است  با بانکهای سالمتر ادغام شوند تا توان جذب سرمایه در بازار را داشته باشند. همراه با این سالم سازی دولت محترم، که وارث هزاران میلیارد تومان بدهی عقب مانده از دولت قبلیست، با فروش اوراق قرضه بکوشد بدهی خود را به نظام بانکداری پرداخت کند. در صورتی که دولت بعنوان بزرگترین بدهکار نظام بانکی در بازپرداخت بدهیهای خود پیشگام گردد امید هست که بانکها بتوانند چرخه پول در جامعه را از سر گیرند.

در کنار این اقدامات تاسیس یک نظام اعتبارسنجی مستقل از دولت و سیاستهای دولت لازم و ضروریست. فرآیند اعطای اعتبارات و وام بانکی در کشور نادرست است و زمینه مستعدیست برای فساد مالی.  در صورتی می توان از تاسیس بانک تسویه دولتی صحبت کرد که برنامه ای برای اصلاح و فراگیر کردن نظام ارزیابی اعتباری متقاضیان وام و اعتبارات در دست اقدام باشد. تا زمانی که به اتکای بودجه عمومی افراد می توانند با ارائه طرح و مدارک لازم اعتبار دریافت کنند و به بازپرداخت آن فکر نکنند تکرار وضعیت فعلی همیشه یک قطعیت است نه یک احتمال.

در صورت تکمیل چرخه گردش پول در کشور با نظام اعتبارسنجی و سیاست زدایی از بانکهای کشور می توان امیدوار بود مساله داراییهای سمی به اتکای کارکرد بازار برای همیشه حل شود. در این صورت است که گفتمان و چهارچوب فکری سیاستگذاری اقتصادی در کشور متحول شده است و به سویی رفته است که دیگر شاهد تکرار چنین معضلی آنهم در این سطح و حجم نباشیم.  موسسات دولتی نشان داده اند که توان محدود و کاهنده ای برای حل معضلات اقتصادی کشور دارند و این روزها چالشها بزرگتر از آنند که بخواهیم به سراغ راه حلهای قدیمی برویم.

چرخه معیوب تخصیص منابع

با علیرضا عبدالله زاده عزیز در نقد سیاستهای اخیر و وام خودرو نوشتیم. جالب است که قبل از آنکه از چاپ بیرون بیاید و به دست خود ما برسد طرح متوقف شد. در شماره 154 تجارت فردا منتشر شده است.

دو طرح جدید از سوی دولت در هفته های اخیر معرفی شده اند که سوالات زیادی را برای ناظران اقتصادی ایجاد کرده اند. یکی توزیع کارتهای اعتباری 10 میلیون تومانی برای خرید کالاهای بادوام ایرانیست و دیگری اعطای وام خودروی 25 میلیون تومانی برای خرید پنجاه نوع خودروی تولید داخل است. بنظر می رسد پیشفرضها و گروه هدف در هر دو طرح باعث می شود تا این طرحها اثر اقتصادی مورد نظر را نداشته باشند.

پیشفرضها

پیشفرض اصلی این طرح این است که اعطای وام به این طریق افزایش تقاضا برای کالاها و خودروهای تولید داخل را بدنبال خواهد داشت.  در این طرح نقش سایر عوامل در تعیین تقاضا برای یک کالا در نظر گرفته نشده است و عواملی مانند درآمد، کیفیت و قیمت کالاهای رقیب به حساب نیامده اند. اعطای کارت اعتباری به مصرف کننده ایرانی تنها بر یک عامل در این تابع تاثیر می گذارد. موفقیت این طرح در صورتیست که اهمیت این عامل، دسترسی داشتن به وام و کارت اعتباری، در تعیین تابع هدف مصرف کننده هم برای خودرو و هم برای کالاهای بادوام ایرانی  از سایر عوامل بیشتر باشد. در شرایطی که کیفیت کالا و بهای آن دو عامل اصلی تعیین کننده در تابع تقاضا هستند نمی توان پذیرفت که دسترسی به کارتهای اعتباری تاثیر شایان توجهی بر بازار کالاها و خودروهای ساخت داخل خواهد داشت. مگر آنکه مصرف کننده با این کارتها مانند وام رایگان و پولی پرداخت کند که آنرا پیدا کرده است. در این صورت باید نگران بازپرداخت این وامها بود.

تشخیص دلایلی که این طرحها اثر اقتصادی مورد نظر را نخواهند داشت و باعث شکنندگی بیشتر شرایط اقتصادی خواهند شد دشوار نیست.  این طرحها در واقع افزایش رانت و رانتخواری را بدنبال دارند و با انتخاب اشتباه گروه مصرف کنندگان و تحمیل هزینه ای سنگین به مالیه عمومی باعث می شوند نظام بانکداری کشور با خطر بیشتری مواجه باشد.

رانت ویژه به هزینه نظام بانکی آسیب پذیر

با توجه به تفاوت  نرخ بهره این اعتبارات، 16 درصد برای وام خودرو و 12 درصد برای کارتهای اعتبار، و نرخ بهره وام دهی بازار، نوعی رانت ویژه برای دریافت کنندگان ایجاد شده است. این نکته بویژه در روز اول اجرای این طرح عیان بود. واکنش گروه مصرف کنندگان واکنش وام گیرندگانی نیست که قرار است پولی را به میزان بیشتر از دریافت شده مسترد دارند. در نتیجه در عمل دولت دارد وامی را به وام گیرنده اعطا می کند که حکم پول رایگان و ارزان را دارد و به عبارت دیگر یک رانت است.  چنین وامهایی در گذشته همیشه منجر به تشکیل بازارهای ثانوی و غیرکارآمد شده اند و صرف مبادلات اقتصادی غیرکارآمدی مانند خرید و فروش کالاهای دست دوم شده اند. از سوی دیگر با توجه به اینکه در شرایط فعلی این وامها شامل همه کالاها و یا همه خودروها نمی شوند در واقع یک رانت ثانوی برای گروه خاصی از تولیدکنندگان و نه حتی همه تولیدکنندگان ایرانی هستند.

این رانت ویژه از منابع نظام بانکی تامین میشود. در این وضعیت رانت بهره ای  قابل تصور است که دریافت کنندگان اعتبار سعی کنند تا دیرترین وقت ممکن اعتبارات را بازپرداخت کنند و در این حین حداکثر بهره را از سپرده گذاری (که اکنون بیش از ۲۰ درصد است)  ببرند. این مخاطره جدید، ریسک عدم بازپرداخت وامها را بالا خواهد برد و کمر نظام شکننده بانکی را که بار سنگین وامهای معوقه خم شده است را  احتمالا خواهد شکاند. درباره حساسیت وضعیت نظام بانکی و اثر منفی مطالبات معوقه نمی توان اغراق کرد. یادآوری این نکته لازم است که وامهای اعطا شده در قالب طرحهای پیشنهادی به این مطالبات اضافه خواهند کرد و باعث تقویت گردش پول در جامعه نخواهند شد.

  1. انتخاب اشتباه گروه مصرف کنندگان

نکته مهم دیگر این واقعیت است که نوع اعطای این کارتها بدون انتخاب درست و مبتنی بر رفتار مصرف کننده و بدون مکانیزم رتبه بندی و تخمین نمره اعتباری تاثیری بر رفتار مصرف کننده نخواهد داشت و بیشتر به رفتارهای غیربهینه و عادات بد دامن می زنند.

با وجود همه این موارد اعطای این کارتها و وامها شاید موفق می بود اگر می توانست به تغییر پارادیم الگوی مصرف و رفتار مصرف کننده در کشور منجر شود. برای داشتن چنین تاثیری این وامها باید به همه ایرانیان تعلق بگیرند و نه تنها گروه خاص و سپس استفاده از تسهیلات اعتباری بیشتر و وامهای مختلف منوط به رفتار مصرف کننده و خوش حسابی او بعنوان یک وام گیرنده باشد. در حالیکه اینطور نیست.

این کارتها به کارمندان و حقوق بگیران دولت و نهادها و شرکتهای وابسته تعلق خواهند گرفت که در شرایط فعلی هم دسترسی مناسبی به اعتبارات بانکی و وامهای مختلف، ولو کوچک، دارند.  24 درصد کارکنان دولت در سال گذشته از  اعتبارات استفاده نموده اند،  در مقایسه با 14 درصد غیرکارمندان به آن دسترسی دارند. بهره وری انحصاری کارکنان دولت از این اعتبارات تنها به نابرابری در دسترسی به اعتبارات بانکی در جامعه دامن می زند. در این شرایط بازگشت پول و وام اعطایی کمتر از گذشته و این طرح نه باعث تغییر رفتارها می شود و نه درآمدزاست در حالیکه بدهیهای دولت را بیشتر می کند. آیا گروهی از مصرف کنندگان که هم اکنون هم به اعتبارات بانکی دسترسی دارند با دسترسی به اعتبارات بیشتر و رانتی تقاضای بیشتری برای خودرو و کالاهای با دوام تولید داخل خواهند داشت؟ حتی اگر پاسخ به این پرسش مثبت باشد افزایش تقاضا آنقدر نخواهد بود که باعث تحریک بازار مصرف بشود چرا که این گروه مصرف کنندگان اکثریت را در بازار مصرف ندارند. در بهترین حالت شوکی خفیف و بیجان به بازار به بهایی سنگین وارد آمده است.

افزایش تقاضا پایدار نخواهد بود

 

نتیجه این سیاستها افزایش پایدار تقاضا نخواهد بود. اگر این اعتبارات با هدف افزایش تقاضا طراحی شده اند تا  نقطه تعادل بازار به نقطه ای تغییر کند که در آن حجم تقاضا و قیمت تعادلی کالاها و خودروهای ساخت داخل افزایش پیدا کنند، باید گفت که موفق نخواهند بود. رفتار رانت خوارانه تولیدکنندگان داخلی و فشار آنها به دولت برای اعطای این وامها سیگنال هشداردهنده ایست که خبر از مقاومت این بنگاهها در برابر تغییرات بازار بجای پاسخ دهی مناسب می دهد. بجای فشار آوردن به دولت برای اعطای وام و توزیع کارت اعتباری این تولیدکنندگان می توانستند قیمت کالاهای خود را کاهش دهند.

اگر بهای کالاها و خودروها  کاهش می یافتند مطابق قانون تقاضا حجم تقاضا افزایش پیدا می کرد و در نتیجه بازار رونق می گرفت. ولی گویا تولیدکنندگان ایرانی اصولا قصد کاهش قیمت ندارند و ترجیح می دهند با استفاده از لابی و رفتار رانتی یک بازار ویژه ولو موقت و پرهزینه برای دولت را برای محصولات خود ایجاد کنند. از این زاویه بویژه اعطای وام 25 میلیون تومانی برای خرید خودرو شبهه انگیز و خطرناک  است: اگر براستی خودروسازان با بحران مواجه هستند چرا بهای خودروها را کاهش نمی دهند؟

برنامه اعتباری واقعی چیست؟

در شرایط فعلی حتی نمی توان این دو طرح را در رده برنامه های اعتباری دانست. هدف اعطای اعتبارات بانکی کسب درآمد از طریق تسهیل مبادلات اقتصادیست. در این طرحها نمی توان ردپایی از درآمدزایی یا کسب درآمد بعنوان هدف مشاهده کرد. اگر بانکی به یک خریدار بالقوه خودرو وام می دهد هدف بانک کمک به تولیدکننده خودرو یا خریدار نیست، بلکه هدف کسب درآمد از طریق تسهیل مبادله خودرو می باشد. طراحان برنامه های اعتباری می دانند که کسب درآمد تنها با اجتناب از اعطای وام به متقاضیان پر ریسک و با اعطای وام به وام گیرندگان خوش حساب ممکن است. به این ترتیب برنامه های موفق اعتباری با تنبیه بد حسابی و پاداش دادن به خوش حسابی پارادیم اقتصادی در جامعه را تغییر می دهند. بعنوان نمونه اجرای همه برنامه های اعتباری با تاسیس یک نهاد برای سنجش ریسک بازار و تخمین رتبه و نمره اعتباری برای مصرف کنندگان همراه بوده اند. نهادی که هنوز نه در ایران وجود دارد و نه از تاسیسش صحبت می شود.

اگر این دو برنامه را اعتباری بدانیم انتقادات جدی به آنها وارد هست. در درجه اول همانطور که نشان داده شد هدف این دو برنامه کمک به تولیدکنندگان است و نه ایجاد درآمد.  هم وام خودرو و هم کارت اعتباری رانتهایی هستند که به تولیدکنندگان می رسند ولی در لباس وام به مصرف کننده پنهان شده اند. ابزار مورد استفاده در این دو برنامه مطابق استانداردهای بانکی و برنامه های اعتباری مشابه طراحی نشده اند. با وجود محبوبیت برنامه های خرده وام دهی در میان سیاستگذاران کشور بنظر می رسد کسی به اهمیت خوش قولی و خوش حسابی مشتریان در بازپرداخت این وامها واقف نیست.  بدون بازپرداخت این وامها نمی توان و نباید این برنامه را موفق دانست. در نهایت مصرف کنندگان برخوردار از این اعتبارات گروهی هستند که در حال حاضر از اعتبارات مشابهی برخوردارند، اعطای اعتبارات بیشتر به آنها تغییری در رفتارشان نمی دهد. در طراحی این برنامه هم ابزار و هم مخاطب تاثیر مورد نظر طراح را نخواهند داشت.

طرح اعتبار دهی منوط به فاکتورهایی است که اعمال تک تک آنها شرط لازم موفقیت این طرح است:

الف. ارزیابی و سنجش اعتباری

در مقایسه با این طرح برنامه های  اعتباردهی در سایر کشورهای دیگر موفق هستند چون هدف معینی دارند. هرگز کسب درآمد در این برنامه ها در اولویت ثانوی قرار نمی گیرد. شاید این خودخواهانه بنظر برسد ولی تمرکز بر این هدف باعث می شود راهبردها و ابزار مناسب و کارآیی برای اجرای این برنامه ها طراحی شود.  در کنار این تمرکز همه این برنامه ها همراه با شناسایی بازار و تاسیس دفاتر یا شرکتهای تخمین نمره و رتبه اعتباری  Credit Scoring  اجرا می شوند. علاوه بر این قبل از اجرای این برنامه ها یک سری برنامه های محدود و آزمایشی یا تجربی با هدف کسب اطلاعات از بازار و مدلسازی الگوی رفتار مصرف کنندگان اجرا می شوند.

در اینجا می توانیم به تجربه کاری خودمان مراجعه کنیم. در سال 2005 وقتی که علی دادپی بعنوان مشاور در شرکت مالی بین المللی سیتی گروپ کار می کرد، علاوه بر مدلسازی رفتار مصرف کننده در بازار ژاپن بر روی بازار استرالیا هم کار می کردو سیتی گروپ برای سنجش رفتار بازار بطور محدود وارد بازار استرالیا شده بود که دفتر اعتبارسنجی نوپایی داشت. در حدود 25 هزار تا 40 هزار مشتری از بانکهای وابسته کارتهای اعتباری دریافت کرده بودند و اطلاعات مربوط به آنها در بازه های زمانی 6 ماهه و یک ساله جمع آوری شده بود. بر اساس این اطلاعات یک رتبه یا نمره اعتباری برای این بازار تخمین زده شد. سیتی گروپ با استفاده از این مدل و رتبه اعتباری گروه های کم ریسک را مشخص کرد و مشتریان پر ریسک را از لیست وام گیرندگان احتمالی حذف کرد.

ب. هدایت  مصرف کننده به رفتار بهینه اقتصادی

اهمیت برنامه های اعتباری در کشورهای توسعه یافته و کشورهای موفق در حال توسعه فقط در تسهیل مبادلات نیست. این برنامه ها با تغییر پارادایم اقتصادی  می توانند مشوق رفتار بهنیه اقتصادی باشند. در بیشتر بازارها معرفی همزمان کارتهای اعتباری و نمره اعتباری با خودآگاهی اقتصادی مصرف کننده همراه بوده است. مشتریان و وام گیرندگان با وقوف به اهمیت خوش حسابی در دسترسی به سایر خدمات اعتباری از قبیل وام مسکن یا وام خودرو یا وام بازرگانی می کوشند از هرگونه رفتاری که رتبه شان را به خطر بیاندازد  اجتناب کنند. برای بسیاری از این کشورها گسترش بازار خدمات بانکی و اعتبارات نشانه توسعه یافتگی نبوده است، بلکه تاسیس نهاد اعتبار سنجی مستقل از دولت و بدور از سیاست نشانه توسعه پایدار اقتصادی تلقی می شود. در نتیجه سیاست اعتباری برای تعریف و ارائه خدمات اعتباری هدفمند پارادیم اقتصادی در این کشورها تغییر کرده است.

مثال تاریخی این نکته بازار اعتبارات در ایالات متحده است.  از زمان معرفی رتبه اعتباری میانگین این رتبه در ایالات متحده در حال افزایش بوده است. این امر باعث شده است تا ریسک بازار وام و اعتبارات بانکی در این کشور مدام در حال کاهش باشد و بسیاری از موسسات مالی بین المللی با اعتماد به رفتار مصرف کنندگان وارد این بازار بشوند. مهمترین اثر برنامه های اعتباری در این کشور نه تسهیل مبادلات اقتصادی بلکه تغییر پارادایم اقتصادی و کاهش رفتارهای پرخطر بوده است. برنامه های اعتباری در ایران به ندرت باعث تغییر پارادایم اقتصادی و الگوهای رفتاری شده اند. از آنجایی که در اکثر موارد اعطای وام به شکل اعطای رانت صورت گرفته است، برنامه های اعتباری به رفتارهای رانتخوارانه دامن زده اند و در مواردی این رفتار مضر را نهادینه هم کرده اند.

نتیجه

اگر هدف دولت از این طرحها مبارزه با رکود اقتصادیست بنظر می رسد دولت ابزار مناسبی را  برای مقابله با رکود انتخاب نکرده است. اعطای رانت و شبه رانت هنوز ادامه دارد بی آنکه بهره وری و پویایی از طریق یک ساختار رقابتی تشویق بشوند. در واقع پارادایم اقتصادی در کشور تغییری نکرده و نمی کند. منابع همچنان بطور غیربهینه مورد استفاده قرار می گیرند و رکود همچنان ادامه خواهد داشت و گسترده تر می شود. دولت باید پارادایم اقتصادی را با درس گرفتن از گذشته تغییر بدهد.

برنامه های پیشنهادی با غفلت از زمینه ها، اهداف و روشهای اعتباردهی نه تنها به صورتی موثر به اهداف خود نخواهند رسید بلکه با اضافه کردن به تعهدات و هزینه های شبکه بانکی، که حجم مطالبات معوقه آن هنوز در حال افزایش است، به ریسک فعالیت اقتصادی می افزاید و از توان اعتباری کشور برای حمایت از فعالیتهای مولد اقتصادی می کاهد.  وقت آن رسیده است که دولت بپذیرد با دنبال کردن سنتهای گذشته در سیاستگذاری نمی تواند به رکود اقتصادی پایان دهد.  رانت خواری تولیدکنندگان خاص اقتصاد کشور را از رکود نجات نمی دهد، بلکه سیاستگذاری هدفمند و مبتنی بر تجربه های موفق باعث رونق می شود.

فوتسال زنان نمونه ای از بحرانسازی در دنیای ورزش

فوتسال زنان نمونه ایست از بحرانسازی در دنیای ورزش: حساسیت برانگیزی در فضاهای حساس شده و بعد اطلاع رسانی نادرست و بعد حساس کردن و حمله به اشخاص. زنان قهرمان ما به گواتمالا خواهند رفت ولی بعد نیست کمی هم درباره هر موضوعی قبل ازتصمیم گیری تحقیق کنیم.

هر مساله ای خیلی زود پیچیده می شود، ابعاد مختلف به آن اضافه می شود. گروهی سعی می کنند با استفاده از ابعاد جدید حرفهای گروه دیگر را نادرست بشمارند و بگویند ایشان در تصمیم گیری بوده اند. گروه دیگر ممکن است با مواجه شدن با حجم جدید اطلاعات مطمئن نباشند که همان احساسات را دارند. شاید بد نباشد از این دید نگاهی بیاندازیم به اعزام تیم ملی فوتسال بانوان به کشور گواتمالا. اول تاکید می کنم تیم ملی فوتسال زنان باید در این رقابتها شرکت کند و این نوشته بهیچوجه در صدد توجیه تصمیم به لغو این سفر نیست.
اولین واکنش به خبر لغو سفر این تیم ناباوریست و بعد محکوم کردن تصمیم به نرفتن. همه می خواهند که تیمهای ملی کشور چه زنان و چه مردان در همه مسابقات ممکن شرکت داشته باشند. از آنجایی که کاپیتان این تیم در جام آسیا بدلیل مخالفت همسرش گذرنامه خود را از دست داد و نتوانست در رقابتهای قاره شرکت کند حساسیت درباره این تیم کمی بیشتر از سایر تیمها هم هست. در ضمن بحث تبعیض جنسیتی در جامعه مطرح است و در دنیای ورزش پر رنگ است. بویژه در کشوری که هنوز زنان به ورزشگاهها راه داده نمی شوند و تیمهای ورزشی بانوان از حمایتهای کمتری برخوردارند. شاید اگر برابری امکانات وجود داشت و زنان در ورزشگاههای کشور حضور داشتند واکنش به لغو این سفر اینقدر شدید نبود.
از سوی دیگر اطلاع رسانی هم واکنش را تشدید کرد. گفته شد این جام جهانی فوتسال زنان است که تیم ملی زنان در آن شرکت نمی کند. همه علاقمندان به فوتبال می دانند که جامهای جهانی هر چهار سال یکبار برگزار می شوند و مهمترین رویداد در رشته های مختلف فوتبال هستند. عدم حضور تیم ملی فوتسال زنان بعد از درخشش در قاره آسیا در جام جهانی آنقدر ظالمانه به نظر می رسید که بسیاری بلافاصله تصمیم فدراسیون را محکوم کردند. منتقدان و مخالفت رییس فدراسیون هم کمی آتش انتقادات را تندتر کردند. قبل از آنکه 24 ساعت بگذرد رییس فدراسیون فوتبال سمبل تبعیض بر علیه زنان شد و همه ما عصبانی که چرا تیم به جام جهانی فوتسال نرفته است.
حالا قبل از آنکه چماقها را برداریم بیاییم در این عصر گوگل و ویکی پیدیا کمی هم تحقیق کنیم. این جام جهانی فوتسال زنان یا FIFA Futsal World Championship نیست که هر چهار سال یکبار برگزار می شود. بلکه Futsal World Tournament است که در سال 2010، 5 سال پیش، بنیانگذاری شده است، و هر سال هم برگزار می شود. در سالهای گذشته کشورهای اسپانیا، پرتغال، کاستاریکا و برزیل میزبان این مسابقات بوده اند. امسال نوبت گواتمالاست. کشوری که در ایران سفارتخانه ندارد. کشورهای شرکت کننده در این مسابقات عبارت بوده اند از: کاستاریکا، روسیه، اسپانیا، پرتغال، برزیل، آنگولا، آرژانتین، برزیل، گواتمالا، ایران، ژاپن، مالزی، تایلند، اوکراین و ونزوئلا. ایران در سالهای 2012 و 2013 در رقابتهای این مسابقات در اسپانیا و پرتغال شرکت کرده است. هر دوی این کشورها در ایران سفارتخانه دارند. ایران در رقابتهای سال 2014 در کاستاریکا شرکت نکرده است. سال 2014 تنها هفت تیم در این مسابقات حاضر بوده اند.
حالا شاید از خودمان بپرسیم آیا شرکت در این رقابتها لازم و ضروریست؟ آیا تحلیل هزینه و فایده ای برای این مسابقات داریم؟ این پرسشیست که فعالان و پشتیبانان فوتسال زنان باید به آن پاسخ بدهند ولی برای مسابقات 2015 گواتمالا پاسخ به این پرسش دیگر مهم نیست. ایران با علم به محل برگزاری این مسابقات برای شرکت در آنها اعلام آمادگی کرده بود و این به معنای آگاهی از هزینه های این سفر و نیاز به صدور روادید در کشور ثالث است عقب نشینی از این تصمیم در این شرایط نه درست است و نه به صلاح. حتی اگر کشور گواتمالا میزبان مناسبی برای این بازیها نبوده است و سفر تیم ملی را تسهیل نکرده است.
شاید پرسشی از خودمان باید بپرسیم این است که آیا فعالان و علاقمندان به رشته های ورزشی باید در فرآیند تصمیم گیری فدراسیونهای کشور مشارکت داشته باشند و در یک روند شفاف اعلام نظر کنند؟ یا همیشه باید منتظر باشند تا ببینند جنگ قدرت در فدراسیونها باعث چه افشاگریهایی می شود؟ و بعد ما کدام بخش از باورهای خودمان را در آن افشاگریها می بینیم و واکنش نشان می دهیم. داستان گواتمالا پایان می یابد ولی داستانسازی در ورزش کشور پایانی ندارد. شفاف سازی تنها راه پایان دادن به جنگ قدرت باندهاییست که از هر نقطه فشاری استفاده می کنند تا به اهداف خود برسند.

بهانه کاسبانه

برای شماره 153 تجارت فردا نوشته ام.
مطالعات اقتصادی نشان داده اند که قانونمداری و وجود یک قوه قضاییه بیطرف و پایبند اصول پیش شرط موفقیت در برنامه های توسعه است. منابع طبیعی شاید به آغاز رشد کمک کنند ولی قانونمندیست که فضایی امن برای سرمایه گذاری و توسعه پایدار پدید می آورد.
یکی از نشانه های تکامل اقتصادی و توسعه اجتماعی در کشور درک این نکته است که اختلافات و دعواهای حقوقی همیشه وجود دارند.  در چنین جامعه ای این یک اصل پذیرفته شده است که چنین اختلافاتی می تواند ریشه در منافع شخصی و  انگیزه های فردی داشته باشد. شخصی بودن این اختلافات به معنای کم اهمیت بودن آنها قلمداد نمی شود و باعث نمی گردد که مراجع ذیصلاح درباره آنها تصمیم گیری نکنند. با اینحال بنظر می رسد سیاست زدگی فضای فعالیتهای اقتصادی در کشور ما به دعواهای حقوقی هم تعمیم داده شده است. برخی می کوشند تا با شخصی جلوه دادن اختلافات آنها را کم اهمیت جلوه داد شکایت شاکیان را فاقد محتوای واقعی اعلام کنند تا بلکه مراجع رسیدگی به این اختلافات اصولا وارد فرآیند رسیدگی نشوند. این فرافکنیها معمولا با هدف تضعیف نقش قوه قضاییه و سایر نهادهای مرجع رسیدگی به اختلافات صورت می گیرد.. آیا این مرجع می تواند با سیاسی خواندن یا شخصی خواندن یک دعوا از قضاوت درباره آن صرفنظر کند؟
پاسخ به این پرسش منفیست. گرچه متاسفانه این امر در بدنه اداری برخی سازمانهای دولتی هم مشاهده می شود که کارمندان مسوول رسیدگی به پرونده ها گاهی با شخصی قلمداد کردن یک موضوع از رسیدگی به آن طفره می روند. ایشان  فراموش می کنند در هر دعوایی وظیفه مسوول رسیدگی به پرونده تعیین وجود یا عدم وجود تخطی از قوانین و مقررات است. ایشان فرض را بر این می گذارند که با قضاوت درباره نیت افراد درگیر پرونده ها می توانند از رسیدگی به آن خودداری کرد.
شکی نیست که در هر کشوری کسانی می کوشند با ظاهرسازی و طرح دعواهای پوشالی در مراجع قضایی افراد را به امتیازدهی غیرقانونی وادار کنند. این افراد معمولا از شکافهای قانونی بهره می جویند و تلاش می کنند تا به نوعی با گل آلود کردن آب به مقصود خود برسند. کشور ما  هم از این قاعده مستثنی نیست و هستند کسانی که با ارائه مدارک دروغین و طرح ادعاهای واهی سعی در قربانی کردن بیگناهان دارند.  ولی حتی وجود چنین افرادی دلیل نمی شود که سنت قضایی کشور را زیر سوال برد و کوشید دادرسی را یک فرآیند مغرضانه جلوه داد.
این روزها می توان برگزاری دادگاه فردی را که از او با حروف اختصاری ب. ز. باید یاد کرد  نشانه ای از بلوغ سیاسی در کشور دانست. دادگاهی که یک طرف آن دولت و قویترین وزارتخانه اقتصادی آن است و طرف دیگر فرد متهم که البته تنها نیست و نماینده یک گروه در دنیای کسب و کار کشور است. آیا می توان با سیاسی خواندن این دعوا از اصل رسیدگی به آن و موشکافی در آن صرفنظر کرد؟ بارها پیش آمده است که افراد با استفاده از این برچسبها کوشیده اند از پاسخ دادن به اتهامات خود طفره بروند و ناظران را سردرگم کنند.
واقعیت ولی چیز دیگریست. فردی مبلغی کلان، که کسب آن در اقتصاد دولتی و دولت محور ایران تقریبا غیرممکن است، به مجموعه دولت بدهکار است. او از فضای خاکستری تحریم برای فعالیتهای اقتصادی شبهه برانگیز بهره برده است، حالا آیا کل فرآیند علیه او سیاسیست؟ آیا هر کس که رفتاری فراقانونی داشت می تواند با فرافکنی روند رسیدگی به اتهامات و پرسشهایی که اعمالش برانگیخته اند را سیاسی بخواند و آنرا فاقد اعتبار جلوه دهد؟ پاسخ به این پرسشها منفیست.
آنچه که روی داده است در یک اقتصاد تحریم زده و به بهانه تحریمها روی داده است ولی تحریمها این رویدادها و ظهور چنین افرادی را ناگزیر نکرده بودند. پرسش اصلی بسیاری از ناظران اقتصادی این روزها این است که چطور در شرایط تحریم و در روزهایی که مقام معظم رهبری دستورالعمل اقتصاد مقاومتی را صادر کرده بودند دولت وقت فرآیندهای قانونی و قانونمدار مناسبی برای مقابله با تحریمها تنظیم نکرد؟ و در عوض، اگر حرفهای متهم را باور کنیم، روی به افرادی آورد که در بهترین حالت فعالیتهایشان خارج از حریم حکومت قانون بود؟ متهم می کوشد که بگوید یک ناجی برای اقتصاد کشور بوده است و کارهایش ناگزیر و در نتیجه تحریم. در نتیجه این وزارت نفت است که متهم است به سیاسی کاری و مجازات یک قهرمان اقتصادی.
این روایتیست که متهم را از خطا مبری و از اتهام تبرئه می کند. روایت دیگری هم هست: دولتی ناآگاهانه اقتصاد کشور را اسیر دام تحریمها کرد و بعد با بی توجهی به رهنمودهایی که از عالیترین مرجع رهبری کشور صادر شده بودند زمینه را برای ظهور افرادی آماده کرد که به بهانه تحریمها در خارج از فضای قوانین موجود عمل کنند. این افراد را ناجی اقتصاد کشور دانستن همانقدر مضحک است که بگوییم دزدی که صندوق یک بانک در حال سوختن را می زند سپرده های مردم را از خطر نابودی در آتش نجات داده است. اقتصاد ایران را مردم زحمتکش و مبتکرش حفظ کردند، مردمی که تولید کردند، ساختند، و علیرغم فشار تحریمها با سرسختی مسیر پیشرفت و توسعه را پیمودند.
فعالیتهای کاسبان تحریم بسیاری از ناظران اقتصادی و مسوولین را سردرگم کرده است.  بی قانونی ها و بی حساب و کتاب بازیهای مرسوم در سالهای گذشته به این اغتشاش ذهنی دامن زده است. این سردگمی باعث شده است تا فعالان اقتصادی و جهادگران توسعه کشور ندانند که در چه فضایی به فعالیت مشغولند. تنها نهادی که می تواند اطمینان به آینده و حکومت قانون در اقتصاد پساتحریم را به فعالان اقتصادی ایران بازگرداند و نشان دهد که برای بی قانونی هیچ عذر و توجیهی پذیرفتنی نیست قوه قضاییه است. به سخره گرفتن فرآیند قضا با سیاسی خواندن آن تنها یکی دیگر از آسیبهاییست که کاسبان تحریم به اقتصاد کشور زده و می زنند. فراموش نکنیم وظیفه دادگاه قضاوت درباره نیت نیست بلکه قضاوت درباره عملکرد است. با شخصی یا سیاسی خواندن نمی توان از بار این مسوولیت شانه خالی کرد، چون این صورت مساله ایست که کسی نمی تواند آنرا پاک کند.

برای شیراز

این یادداشت برای شیراز است. حرفها خلاصه شده است و جمله های خودم را حذف کرده ام. با اینحال دیروز تجربه بسیار جالبی بود. دیدن یک مرد فرانسوی که بعد از 40 سال زندگی در ایالات متحده، شیراز را خانه خود می داند.
گاهی نمی دانی چطور دو غریبه در یک نقطه به هم می رسند تا خاطراتی از گذشته های دور زنده شوند. از وقتی که اپلیکیشنهایی مانند لیفت Lyft و اوبر Uber آمده اند تنوع راننده هایی که مسافر می برند هم زیاد شده است. دیروز یکی از این روزها بود تلفن به دست سوار ماشین شدم، خداحافظی که کردم راننده با لهجه ای غریب به فارسی گفت «آقا، شما خوب هستید؟» جا خوردم. «اهل کجایی؟» «فرانسه، ولی از 1976 تا 1978 در شیراز بودم».
آلکس راننده ای که دیروز دیدمش در روزهای بازنشستگی برای فرار از بیحوصلگی با نصب اپلیکیشن Lyft در شهر رانندگی می کند. بعد از چند ماه در شرکت نفت فلات قاره در بندر بوشهر به شیراز رفته است. سال 1978 برای تعطیلات به آمریکا آمده است، ازدواج کرده است و تا دو سال پیش در تگزاس اینسترومنت کار می کرده است. حالا بازنشسته است. انگار باید از شیراز بگوید:
«دفتر شرکت در شیراز بود ولی من به همه جا به پاسارگارد، اصفهان، کنگان و بقیه شهرهای جنوب می رفتم. عاشق شیراز شده بودم. شهر زیبا، مردم خون گرمی که می گفتند «ان شاء الله فردا» ولی فردا هیچوقت نمی آمد. مسیحی بودم ولی از رفتن به مسجد جامع لذت می بردم، با وجودی که دیگر برایش کاشی نمانده بود زیر گنبدش می شد وجودی متعالی را حس کرد. برای من شیراز پایتخت همه چیزهای خوب بود. یک شب به تخت جمشید رفتم، ماه کامل بود و من تمام شب را در میان ستونهای تخت جمشید گذراندم.
مردم شیراز با من مهربان بودند و صمیمی. سال 1977 بود که با یکی از دوستانم قرار گذاشتم برایش از فرانسه به هزینه خودش یک پژو 504 بیاورم. در فرانسه مالیات نمی دادم چون ماشین صادرات حساب می شد و در ایران با کسر این عوارض و حتی با پرداخت حق گمرک و هزینه سفر من ماشین بسیار ارزانتر تمام می شد. در فرانسه ماشین را مطابق یک پژو 504 پرشیا با چراغهای مخصوص سفارش دادم. و با آن تا شیراز آمدم. وقتی از جاده اصفهان به شیراز می رسیدم خورشید در حال غروب بود و من به دروازه شهر نزدیک می شدم. نور خورشید به گلهای رز کنار دروازه می تابید. من ایستادم و گریه کردم. شیراز خانه من بود و من به خانه برگشته بودم.
بعد انقلاب شد و من هیچوقت به شیراز برنگشتم. همیشه می خواستم به همسرم و بچه ها خانه ام را نشان بدهم. حالا این روزها امیدوارم، با دقت اخبار را دنبال می کنم ببینم کی می توانم به ایران برگردم. برای قلب فرانسوی من شیراز ایرانی شما خانه همیشگیست»
رسیده ایم. پیاده می شوم به فارسی می گوید «آقا، خداحافظ شما، خیلی خوشحال شدم». وقتی دور می شود به شیراز و گلهایش فکر می کنم.

دره ای بدون پل

برای شماره 149 تجارت فردا درباره رابطه تجاری ایران و آمریکا نوشتم

موانع احتمالی، واکنش هایی از سر سیاست زدگی و فقدان ارتباط به مدت چهار دهه می تواند فرآیند جذب سرمایه گذاری و مشارکت اقتصادی با شرکت های آمریکایی را دشوار کند. امسال مانند سال گذشته رییس جمهور برای شرکت در مجمع جهانی سازمان ملل به نیویورک آمد.
رویه نیکی که در دوره دولت فعلی شروع شده است استفاده از این فرصت برای جذب ایرانیان کارآفرین مقیم خارج از کشور و ارائه تصویری مثبت از کشور با استفاده از زبان روز و ابزار رسانه‌ای است. امسال می‌شد احساس کرد که ملاقات‌ها هدفمندتر از همیشه است و یک راهبرد جدی در این‌باره وجود دارد. صحبت از تشکیل اتاق بازرگانی ایالات متحده و ایران به همت تنی چند از آمریکاییان ایرانی‌تبار و ایرانیان مقیم ایالات متحده می‌شد و همه با انرژی و امید درباره افق همکاری‌های آینده صحبت می‌کردند.
این انرژی و امید برای شروع کار لازم و ضروری است با این حال در واقعیت برقراری پیوندهای اقتصادی بین ایالات متحده و ایران مانند احداث پل بر فراز دره‌ای است که در بستر آن از ستون‌های پل‌های گذشته و تخریب‌شده خبری نیست. ناآشنایی با بازار و اقتصاد ایران از یکسو، حضور پرقدرت شرکت‌های آسیایی و اروپایی در ایران از سوی دیگر و فقدان ارتباط مستقیم بانکی باعث می‌شود فرآیند ورود شرکت‌های آمریکایی به بازار ایران از رقبا آهسته‌تر باشد. از سوی دیگر سیاست‌زدگی این فرآیند باعث می‌شود همه طرف‌های درگیر همیشه نگران واکنش‌ها و برخوردهایی باشند که یا ریشه در سیاست‌ورزی دارند یا به خاطر به خطر افتادن منافع اقتصادی با رنگ و بوی سیاسی روی می‌دهند. هر دو طرف در این مقطع بی‌اندازه محتاطانه عمل می‌کنند. تغییر دادن عوامل محیطی موجود در تسریع این فرآیند نقش مهمی می‌تواند داشته باشد.
1- شرکت‌های آمریکایی نزدیک به چهار دهه است که در بازارهای ایران حضور مستقیم ندارند. فعالیت شرکت‌های نفتی مانند هالیبرتون و شلومبرگر از طریق شرکت‌های وابسته و نمایندگی در کشورهای ثالث و در صنعت نفت ایران بوده است. با وجود اهمیت استراتژیک صنعت نفت فضای حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی و فرآیند تصمیم‌گیری در آن با روندهای معمول در بخش خصوصی و سایر صنایع متفاوت هستند. این غیبت باعث شده است که نه‌تنها شرکت‌های آمریکایی با فضای کسب‌وکار در ایران بیگانه باشند بلکه بازیگران اصلی آن و سنت‌های آن را هم نشناسند.

شاید از این دید تاکید برجام بر مجوز داشتن شرکت‌های وابسته و نمایندگی‌های شرکت‌های آمریکایی به فعالیت در ایران برای مرحله آغازین و گذار به همکاری‌های مستقیم دوجانبه اقتصادی لازم باشد. در کنار این زمینه‌سازی تشکیل و تشویق فعالیت‌های یک اتاق بازرگانی به نظر لازم و ضروری می‌رسد. در فقدان اطلاعات قابل اعتماد زمینه برای سوءاستفاده‌ها و فعالیت‌های غیرقانونی با توجیهات قانونی و محکمه‌پسند هموار می‌شود. تشکیل یک اتاق بازرگانی، که این روزها هم شاکله آن شکل گرفته است، ضمن جلوگیری از این سوءاستفاده‌ها زمینه را برای ایجاد اعتماد و همکاری‌های دوجانبه هموار می‌کند. در ماه‌های آینده شاهد افزایش اطلاع‌رسانی و اعتمادسازی خواهیم بود که زمینه حضور این شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری آنها در ایران را فراهم می‌کند.

2- رقابت در بازار ایران برخلاف تصور شدید است و حتی پس از یک مطالعه اولیه شرکت‌های آمریکایی می‌توانند نتیجه بگیرند که ورود به بازار ایران برای آنها امتیاز یا مزیتی نخواهد داشت. در چهار دهه گذشته شرکت‌های آسیایی و اروپایی در ابعاد مختلف اقتصاد ایران سرمایه‌گذاری کرده‌اند و شرکایی دیرینه دارند. در کنار این شرکت‌ها و با توجه به دانش و تجربه‌شان از بازار ایران شرکت‌های آمریکایی تازه‌واردهایی بی‌تجربه هستند. برخلاف تصور بسیاری با وجود استعدادها و پتانسیل‌های فراوان اقتصاد ایران یک سرزمین بکر نیست. در ماه‌هایی که آمریکاییان مشغول سیاست‌بازی در کنگره بودند، شرکت‌های فرانسوی، آلمانی و ایتالیایی مشغول زمینه‌سازی برای ورود مجدد و فعال کردن شراکت‌های قدیمی در ایران بودند.

کشور فرانسه که در پای میز مذاکره می‌خواست طومار گفت‌وگوها را در هم بپیچد تاکنون سه هیات به ایران اعزام کرده است و نگه داشتن حساب سفرهای اروپاییان به ایران دشوارتر از همیشه شده است. در حضور این رقابت ورود شرکت‌های آمریکایی به صنایعی میسر است که در آنها مزیت نسبی دارند: هواپیمایی، کشاورزی و تجهیزات پزشکی به نظر اولین گزینه‌های ممکن می‌رسند. با این حال حتی در این صنایع آمریکاییان بی‌رقیب نیستند.

3- یکی از مهم‌ترین عوامل بازدارنده که باعث عدم شفافیت و عدم امنیت در رابطه اقتصادی شرکت‌های ایرانی و آمریکایی شده است فقدان یک کانال بانکی برای نقل و انتقال پول است. تا زمانی که چنین کانالی تاسیس نشده است و ارتباط شبکه‌های بانکی دو کشور گسسته است نمی‌توان انتظار داشت یک رابطه اقتصادی شفاف و پویا بین دو کشور شکل بگیرد. در شرایط حال شرکت‌های بزرگ و سرمایه‌گذاران جدی برای ورود به بازار ایران نیازمند چارچوبی هستند که در قالب آن بتوانند فعالیت‌هایشان را بسنجند و جلوی سوءاستفاده و هدر رفتن منابع را بگیرند.

بدون اتصال شبکه‌های بانکی نمی‌توان انتظار داشت حجم مبادلات دو کشور به‌طور جدی افزایش پیدا کند. افزایش در مبادلات اقتصادی در این مقطع ضروری است تا دو طرف اهمیت واقعی اقتصادی طرف مقابل را بسنجند و از دنیای حدس و گمان درباره پتانسیل‌ها وارد فضای ظرفیت‌ها و استفاده از آنچه موجود است، بشوند.

خبر خوب و خوش‌یمن، افزایش علاقه در دو طرف این دره بدون پل است. مانند همیشه کارهای سترگ بدون چالش نیستند و این چالش‌ها پیروزی را لذت‌بخش می‌کند. انرژی و امیدی که این روزها بر فضای مبادلات اقتصادی حاکم است نیروی اصلی پیشران و شکل‌دهنده روابط آینده اقتصادی خواهد بود. حتی در دوران تحریم مبادلات بسیار مختصر در محصولات کشاورزی بین دو کشور جریان داشت. این روزها همه از علاقه شرکت‌های آمریکایی به نفت صحبت می‌کنند در حالی که در واقعیت فعالان اقتصادی در ایالات متحده می‌توانند در ابعاد دیگری در اقتصاد ایران موفق باشند. مهم شروع این مبادلات و بعد بسط آنهاست. حال آنکه برخی به دنبال احیای یک مدل قدیمی در روابط اقتصادی از فرصت‌های موجود غافل می‌شوند. فراموش نکنیم رود زمان بستر این دره را تغییر داده است و زمان به گذشته بازنمی‌گردد.
حال که رییس‌ جمهور ایران از فضای پساتحریم، شرایط جدید اقتصادی و سیاسی را یاد کرده که شرکت‌های بزرگ تجاری، اقتصادی و صنعتی می‌توانند از آن استفاده کنند، نباید فرصت‌های به وجود آمده را از دست داد. گرچه برخی موانع احتمالی برای سرمایه‌گذاری و حضور شرکت‌های آمریکایی در ایران وجود دارد اما همه واقف هستند که این موانع و موج‌های مخالف عمر طولانی ندارد و فضای جدیدی در ایران در عرصه‌های فناوری‌های نوین، صنایع هواپیمایی و کشاورزی ایجاد خواهد شد. با این حال گرچه لغو تحریم‌ها فرصت انحصارطلبی را در اقتصادمان کاهش می‌دهد اما به انحصارات موجود پایانی نخواهد داد.
گشایش بازارها امکان گسترش صادرات و واردات را فراهم می‌کند اما رانت‌خواری را از بین نخواهد برد. خیلی از این رفتارها به دلیل تعادل نادری است که در بازارهای کشور وجود دارد. این تعادل بیشتر نتیجه حضور و دخالت گسترده دولت و بخش شبه‌دولتی در همه ابعاد اقتصاد کشور است. حذف تحریم‌ها و ورود مجدد به عرصه تجارت جهانی تغییر این تعادل را طلب می‌کند. اما تغییر کامل آن بدون اصلاح ساختار تصمیم‌گیری و تعریف مجدد بخش دولتی و حدود بخش شبه‌دولتی ممکن نیست. مسلماً برای تحقق این تغییر همان اراده و همتی لازم است که در این ماه‌ها شاهد آن بودیم.

دنبال‌کردن

هر نوشتهٔ تازه‌ای را در نامه‌دان خود دریافت نمایید.

به 2,001 مشترک دیگر بپیوندید

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: