اولین پرنده از یکصد

  مهمترین بعد درباره خریدهای هواپیماهای انجام شده اثر اقتصادی آن است. این یادداشتیست که برای روزنامه اعتماد در اینباره … بیشتر

ساختن تاریخ نه تکرار آن

یادداشتم درباره افق فراروی صنعت هواپیمایی کشور که در روزنامه دنیای اقتصاد روز چهارشنبه منتشر شده است. فرصت‌های اقتصادی، فرصت‌هایی … بیشتر

تاخیر در پرواز

درباره تاخیر در پروازهای داخلی نوشته ام که در شماره ۱۹۹ تجارت فردا منتشر شده است. تاخیر در پروازهای داخلی … بیشتر

یک کشتی پر از آب

دوستان تحریریه تجارت فردا به بهانه صدور حکم جلب مدیرعامل شرکت آسمان برای تسویه بدهیهای این شرکت به شرکت فرودگاهها … بیشتر

اين تازه آغاز راه است

سرمقاله ام براي روزنامه فرهيختگان روز چهارشنبه كه باز درباره موضوع احياي صنعت هواپيمايي كشور است. از خرید هواپیما از … بیشتر